Online bireysel aile dizimi seansı

Aile dizimi, içsel ve dışsal çatışmaların çözümlenmesine odaklanmış sistemik bir terapi biçimidir.

Buradan yola çıkarak hayatımızda yer alan; aile üyeleri, partner, iş elementleri ile veya daha soyut olanlar mesela para, güç, bereket ve hatta psikosomatik kavramlar korku, kaygı ve travma elementleri ile olan ilişkilerimizi gözlemleyebilir ve yönetebiliriz.

Bu online çalışma ile, sıkışmış hissettiğiniz ya da çözümleyemediğinizi hissettiğiniz, tekrarlayan ve sizi sınırladığına inandığınız inanç kalıplarınızı, sistematik bir şekilde analiz edip sıraya koyup onları netleştirirken, sizin yanınızda olacağım.

Bu çalışmayı ilişkilerinizde rol alan elementleri temsil etmesi için obje veya kağıtlar ile sürdüreceğiz ve süreç boyunca bu temsili elementlerin hayatınızdaki yerlerini; düzen gözeten bir vizyon ile ve size zaman içinde sürdürülebilir çözümler bulmanıza yardımcı olacak şekilde; yöneteceksiniz.

Dizimlerde manipüle etmez ya da düzeltme yapmayız aksine cevabı ve sizinle en uyumlu şekli bulmanız için gerekli bilginin su üstüne çıkmasına izin veririz.

Bu yol size kendiniz ve diğerleri ile kendinizi nasıl ilişkilendirdiğinize bir farkındalık ve dönüşüm getirecek bir yoldur.